ΕΛΠΣ – ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ – (08/02/2020)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  08-02-2020

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

STANDARD 0.22 Α/Ε: 08-02-2020_0.22

Μ.Δ. ΤΑΧΕΙΑΣ: 08-02-2020-ΜΔ