ΕΛΠΣ – ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ – (11/01/2020)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  11-01-2020

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

STANDARD 0.22 Α/Ε: 11-01-2020_0.22

Μ.Δ. ΤΑΧΕΙΑΣ: 11-01-2020-ΜΔ