ΕΛΠΣ – ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ – (14/12/2019)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  14-12-2019

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

STANDARD 0.22 Α/Ε: 14-12-2019_0.22

Μ.Δ. ΤΑΧΕΙΑΣ: 14-12-2019-ΜΔ