ΕΛΠΣ – ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ – (15/02/2020)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  15-02-2020

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

STANDARD 0.22 Α/Ε: 15-02-2020_0.22

Μ.Δ. ΤΑΧΕΙΑΣ: 15-02-2020-ΜΔ