ΕΛΠΣ – ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ – (18/06/2023)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  18-06-2023

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

0.22 ΤΑΧΕΙΑΣ 10-8-6: 2023_06_18_.22

Μ.Δ. ΤΑΧΕΙΑΣ: 2023_06_18_ΜΔ