ΕΛΠΣ – ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ – (20/02/2022)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  20-02-2022

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

0.22 ΤΑΧΕΙΑΣ 10-8-6: 20-02-2022-0.22

Μ.Δ. ΤΑΧΕΙΑΣ: 20-02-2022-ΜΔ