ΕΛΠΣ – ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ – (23/06/2024)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  23-06-2024

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

0.22 ΤΑΧΕΙΑΣ 10-8-6:

Μ.Δ. ΤΑΧΕΙΑΣ:

0.22 ΤΥΦΕΚΙΟ ΠΡΗΝΗΔΟΝ: