ΕΛΠΣ – ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ – (27/08/2023)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  27-08-2023

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

0.22 ΤΑΧΕΙΑΣ 10-8-6: 2023_08_27_.22

Μ.Δ. ΤΑΧΕΙΑΣ: 2023_08_27_ΜΔ