ΕΛΠΣ – ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ – (29/05/2022)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  29-05-2022

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

0.22 ΤΑΧΕΙΑΣ 10-8-6: 29-05-2022_0.22

Μ.Δ. ΤΑΧΕΙΑΣ: 29-05-2022_ΜΔ