ΕΛΠΣ – ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ – (30/01/2022)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  30-01-2022

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

0.22 ΤΑΧΕΙΑΣ 10-8-6:

Μ.Δ. ΤΑΧΕΙΑΣ: