ΕΛΠΣ – ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΣ Α’ ΖΩΝΗΣ – LEVEL II Handgun – (22/10/2023)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής: 22-10-2023

Level: II

Αγωνάρχης: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Δ/ντής Αγώνα: Χρήστος Ρωμανός

Στάδια: 9

Φυσίγγια: 152+

Τα στάδια του αγώνα: Stages_22-10-2023

Εγγραφή στον αγώνα: ELPS-OCTOBER-22-2023

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall_22-10-2023

Ανά Στάδιο: By Stage_22-10-2023

Ομαδικά: Team_22-10-2023