ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (15/01/2023)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής: 15-01-2023

Level: I

Αγωνάρχης: Ιωάννης Μωυσίδης

Δ/ντής Αγώνα: Δημήτριος Παπακώστας

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 110+

Τα στάδια του αγώνα: Stages_15-01-2023

Εγγραφή στον αγώνα: ELPS-JANUARY-15-2023

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall 15-01-2023

Ανά Στάδιο: By Stage 15-01-2023