ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (04/07/2020)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  04-07-2020

Level: I

Αγωνάρχης: Εμμανουηλίδης Θεόδωρος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 3

Φυσίγγια: 44+

Τα στάδια του αγώνα: stages 04-07-2020

Εγγραφή στον αγώνα: elps-july-4-level-1/

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: OVERALL_04-07-2020

Ανά Στάδιο: BY STAGE_04-07-2020