ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (04/09/2022)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  04-09-2022

Level: I

Αγωνάρχης: Παύλος Λεονταρίδης

Δ/ντής Αγώνα: Δημήτριος Χατζηπροδρόμου

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 83+

Τα στάδια του αγώνα: Stages 04-09-2022

Εγγραφή στον αγώνα: elps-september-level-1

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall 04-09-2022

Ανά Στάδιο: By Stage 04-09-2022