ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (05/07/2020)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  05-07-2020

Level: I

Αγωνάρχης: Εμμανουηλίδης Θεόδωρος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 5

Φυσίγγια: 99+

Τα στάδια του αγώνα: stages 05-07-2020

Εγγραφή στον αγώνα: elps-july-5-level-1/

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: OVERALL_05-07-2020

Ανά Στάδιο: BY STAGE_05-07-2020