ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (05/09/2020)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  05-09-2020

Level: I

Αγωνάρχης: Ρωμανός Χρήστος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 3

Φυσίγγια: 38+

Τα στάδια του αγώνα: stages-september 5

Εγγραφή στον αγώνα: elps-september-5-level-1

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: OVERALL_05-09-2020

Ανά Στάδιο: BY STAGE_05-09-2020