ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (06/06/2020)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  06-06-2020

Level: I

Αγωνάρχης: Παρδής Νικόλαος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 3

Φυσίγγια: 39+

Τα στάδια του αγώνα: stages ΕΛΠΣ-Level1-06_06_2020

Εγγραφή στον αγώνα: elps-june-level-1/

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: OVERALL_06-06-2020

Ανά Στάδιο: BY STAGE_06-06-2020