ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (06/09/2020)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  06-09-2020

Level: I

Αγωνάρχης: Ρωμανός Χρήστος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 5

Φυσίγγια: 99+

Τα στάδια του αγώνα: stages-september 6

Εγγραφή στον αγώνα: elps-september-6-level-1

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: OVERALL_06-09-2020

Ανά Στάδιο: BY STAGE_06-09-2020