ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (10/04/2022)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  10-04-2022

Level: I

Αγωνάρχης: Παύλος Λεονταρίδης

Δ/ντής Αγώνα: Δημήτριος Χατζηπροδρόμου

Στάδια: 5

Φυσίγγια: 83+

Τα στάδια του αγώνα: Stages_10-04-2022

Εγγραφή στον αγώνα: april-level-1

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall_10-04-2022

Ανά Στάδιο: By Stage_10-04-2022