ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (10/07/2021)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  10-07-2021

Level: I

Αγωνάρχης:  Ρωμανός Χρήστος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 4

Φυσίγγια: 58+

Τα στάδια του αγώνα: Stages_10-07-2021

Εγγραφή στον αγώνα: july-saturday-match

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: OVERALL_10-07-2021

Ανά Στάδιο: BY STAGE_10-07-2021