ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (10/10/2020)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  10-10-2020

Level: I

Αγωνάρχης: Εμμανουηλίδης Θεόδωρος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 3

Φυσίγγια: 44+

Τα στάδια του αγώνα: stages-october-saturday

Εγγραφή στον αγώνα: elps-october-saturday-match

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: overall_10-10-2020

Ανά Στάδιο: by stage_10-10-2020