ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (11/07/2021)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  11-07-2021

Level: I

Αγωνάρχης:  Ρωμανός Χρήστος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 4

Φυσίγγια: 66+

Τα στάδια του αγώνα: Stages_11-07-2021

Εγγραφή στον αγώνα: july-sunday-match

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: overall_11-07-2021

Ανά Στάδιο: bystage_11-07-2021