ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (11/09/2021)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  11-09-2021

Level: I

Αγωνάρχης:  Παύλος Λεονταρίδης

Δ/ντής Αγώνα: Δημήτριος Χατζηπροδρόμου

Στάδια: 4

Φυσίγγια: 44+

Τα στάδια του αγώνα: stages 11-09-2021

Εγγραφή στον αγώνα: elps_level1_saturday_11_9/

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall_11-09-2021

Ανά Στάδιο: By Stage_11-09-2021