ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (11/10/2020)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  11-10-2020

Level: I

Αγωνάρχης: Εμμανουηλίδης Θεόδωρος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 5

Φυσίγγια: 99+

Τα στάδια του αγώνα: stages-october-sunday

Εγγραφή στον αγώνα: elps-october-sunday-match

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: overall_11-10-2020

Ανά Στάδιο: by stage_11-10-2020