ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (11/12/2022)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  11-12-2022

Level: I

Αγωνάρχης: Νίκη Βουδικλάρη

Δ/ντής Αγώνα: Χρήστος Ρωμανός

Στάδια: 3

Φυσίγγια: 36+

Τα στάδια του αγώνα: Stages 11-12-2022

Εγγραφή στον αγώνα: december-level-1

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall_11-12-2022

Ανά Στάδιο: By Stage_11-12-2022