ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (12/02/2023)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής: 12-02-2023

Level: I

Αγωνάρχης: Θεόδωρος Εμμανουηλίδης – Άγγελος Καρίσης

Δ/ντής Αγώνα: Δημήτριος Παπακώστας

Στάδια: 8

Φυσίγγια: 134+

Τα στάδια του αγώνα: Stages_12-02-2023

Εγγραφή στον αγώνα: ELPS-FEBRUARY-12-2023

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall_12-02-2023

Ανά Στάδιο: By Stage_12-02-2023