ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (12/09/2021)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  12-09-2021

Level: I

Αγωνάρχης:  Παύλος Λεονταρίδης

Δ/ντής Αγώνα: Δημήτριος Χατζηπροδρόμου

Στάδια: 4

Φυσίγγια: 48+

Τα στάδια του αγώνα: stages 12-09-2021

Εγγραφή στον αγώνα: elps_level1_sunday_12_09/

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall_12-09-2021

Ανά Στάδιο: By Stage_12-09-2021