ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (13/03/2022)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  13-03-2022

Level: I

Αγωνάρχης: Παύλος Λεονταρίδης

Δ/ντής Αγώνα: Δημήτριος Χατζηπροδρόμου

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 111+

Τα στάδια του αγώνα: Stages_13-03-2022

Εγγραφή στον αγώνα: march-level-1

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall_13-03-2022

Ανά Στάδιο: By Stage_13-03-2022