ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (07/06/2020)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  07-06-2020

Level: I

Αγωνάρχης: Παρδής Νικόλαος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 5

Φυσίγγια: 91+

Τα στάδια του αγώνα: stages 07-06-2020

Εγγραφή στον αγώνα: ELPS-june-LEVEL1/

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: OVERALL_07-06-2020

Ανά Στάδιο: BY STAGE_07-06-2020