ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (14,15/12/2019)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  14,15-12-2019

Level: I

Αγωνάρχης: Παρδής Νικόλαος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 5

Φυσίγγια: 98+

Τα στάδια του αγώνα: stages 14,15-12-2019

Εγγραφή στον αγώνα: elps_level1_14_15-12-2019/

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall_14,15-12-2019

Ανά Στάδιο: By Stage_14,15-12-2019