ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (15,16/02/2020)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  15,16-02-2020

Level: I

Αγωνάρχης: Εμμανουηλίδης Θεόδωρος

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 5

Φυσίγγια: 112+

Τα στάδια του αγώνα: stages level1 15,16-02-2020

Εγγραφή στον αγώνα: ELPS_level 1_15,16-02-2020/

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: OVERALL_Level 1_15,16-02-2020

Ανά Στάδιο: BY STAGE_Level 1_15,16-02-2020