ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (16/10/2021)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  16-10-2021

Level: I

Αγωνάρχης:  Χρήστος Μαντζαρίδης

Δ/ντής Αγώνα: Δημήτριος Χατζηπροδρόμου

Στάδια: 3

Φυσίγγια: 34+

Τα στάδια του αγώνα: Stages 16-10-2021

Εγγραφή στον αγώνα: october-level-1-saturday-match/

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall_16-10-2021

Ανά Στάδιο: By Stage_16-10-2021