ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (16/10/2022)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  16-10-2022

Level: I

Αγωνάρχης: Χρυσοβαλάντης Κουγιουμτζής

Δ/ντής Αγώνα: Χρήστος Ρωμανός

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 116+

Τα στάδια του αγώνα: Stages 16-10-2022

Εγγραφή στον αγώνα: elps-october-level-1

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall 16-10-2022

Ανά Στάδιο: By Stage 16-10-2022