ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (17/10/2021)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  17-10-2021

Level: I

Αγωνάρχης:  Χρήστος Μαντζαρίδης

Δ/ντής Αγώνα: Δημήτριος Χατζηπροδρόμου

Στάδια: 4

Φυσίγγια: 82+

Τα στάδια του αγώνα: Stages 17-10-2021

Εγγραφή στον αγώνα: october-level-1-sunday-match/

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall_17-10-2021

Ανά Στάδιο: By Stage_17-10-2021