ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (18/06/2023)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής: 18-06-2023

Level: I

Αγωνάρχης: Ιωάννης Μωυσίδης-Άγγελος Καρίσης

Δ/ντής Αγώνα: Δημήτριος Χατζηπροδρόμου

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 106+

Τα στάδια του αγώνα: Stages_18-06-2023

Εγγραφή στον αγώνα: ELPS-JUNE-18-2023

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall_18-06-2023

Ανά Στάδιο: By Stage_18-06-2023