ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (19/12/2021)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  19-12-2021

Level: I

Αγωνάρχης: Χρήστος Ρωμανός

Δ/ντής Αγώνα: Δημήτριος Χατζηπροδρόμου

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 115+

Τα στάδια του αγώνα: Stages_19-12-2021

Εγγραφή στον αγώνα: december-level-1-sunday-match/

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall_19-12-2021

Ανά Στάδιο: By Stage_19-12-2021