ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (20/02/2022)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  20-02-2022

Level: I

Αγωνάρχης: Παύλος Λεονταρίδης

Δ/ντής Αγώνα: Δημήτριος Χατζηπροδρόμου

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 108+

Τα στάδια του αγώνα: Stages_20-02-2022

Εγγραφή στον αγώνα: february-level-1-sunday-match/

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall_20-02-2022

Ανά Στάδιο: By Stage_20-02-2022