ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (20/10/2019)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  20-10-2019

Level: I

Αγωνάρχης: Βουδικλάρη Νίκη

Δ/ντής Αγώνα: Χατζηπροδρόμου Δημήτριος

Στάδια: 5

Φυσίγγια: 90+

Τα στάδια του αγώνα: στάδια_ΕΛΠΣ-LEVEL1_19,20-10-2019

Εγγραφή στον αγώνα: Level1-19,20-10-2019

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: OVERALL_20-10-2019

Ανά Στάδιο: BY STAGE_20-10-2019