ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (20/11/2022)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  20-11-2022

Level: I

Αγωνάρχης: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Δ/ντής Αγώνα: Χρήστος Ρωμανός

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 119+

Τα στάδια του αγώνα: stages 20-11-2022

Εγγραφή στον αγώνα: november-level-1

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall_20-11-2022

Ανά Στάδιο: By Stage_20-11-2022