ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (23/06/2024)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής: 23-06-2024

Level: I

Αγωνάρχης: Παύλος Λεονταρίδης

Δ/ντής Αγώνα: Χρήστος Ρωμανός

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 107+

Τα στάδια του αγώνα: Stages Handgun_23-06-2024

Εγγραφή στον αγώνα: ELPS-JUNE-23-2024

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά:

Ανά Στάδιο: