ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (26/03/2023)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής: 26-03-2023

Level: I

Αγωνάρχης: Αλέξανδρος Χάμλατζης – Άγγελος Καρίσης

Δ/ντής Αγώνα: Δημήτριος Χατζηπροδρόμου

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 108+

Τα στάδια του αγώνα: Stages_26-03-2023

Εγγραφή στον αγώνα: ELPS–MARCH-26-2023

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall_26-03-2023

Ανά Στάδιο: By Stage_26-03-2023