ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (26/06/2022)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  26-06-2022

Level: I

Αγωνάρχης: Χρήστος Ρωμανός

Δ/ντής Αγώνα: Δημήτριος Χατζηπροδρόμου

Στάδια: 5

Φυσίγγια: 86+

Τα στάδια του αγώνα: Stages 26-06-2022

Εγγραφή στον αγώνα: elps-june-level1

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall_26-06-2022

Ανά Στάδιο: By Stage_26-06-2022