ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (26/11/2023)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής: 26-11-2023

Level: I

Αγωνάρχης: Χρυσοβαλάντης Κουγιουμτζής

Δ/ντής Αγώνα: Χρήστος Ρωμανός

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 113+

Τα στάδια του αγώνα: Stages 26-11-2023

Εγγραφή στον αγώνα: ELPS-NOVEMBER-26-2023

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall_26-11-2023

Ανά Στάδιο: By Stage_26-11-2023