ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (27/08/2023)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής: 27-08-2023

Level: I

Αγωνάρχης: Δημοσθένης Καρδαράς-Άγγελος Καρίσης

Δ/ντής Αγώνα: Δημήτριος Χατζηπροδρόμου

Στάδια: 8

Φυσίγγια: 133+

Τα στάδια του αγώνα: Stages_27-08-2023

Εγγραφή στον αγώνα: ELPS-AUGUST-27-2023

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall_27-08-2023

Ανά Στάδιο: By Stage_27-08-2023