ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (28/05/2023)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής: 28-05-2023

Level: I

Αγωνάρχης: Παύλος Λεονταρίδης-Άγγελος Καρίσης

Δ/ντής Αγώνα: Δημήτριος Χατζηπροδρόμου

Στάδια: 7

Φυσίγγια: 116+

Τα στάδια του αγώνα: Stages_28-05-2023

Εγγραφή στον αγώνα: ELPS-MAY-28-2023

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall_28-05-2023

Ανά Στάδιο: By Stage_28-05-2023