ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (29/05/2022)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  29-05-2022

Level: I

Αγωνάρχης: Παύλος Λεονταρίδης

Δ/ντής Αγώνα: Δημήτριος Χατζηπροδρόμου

Στάδια: 5

Φυσίγγια: 84+

Τα στάδια του αγώνα: Stages 29-05-2022

Εγγραφή στον αγώνα: may-level-1

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall_29-05-2022

Ανά Στάδιο: By Stage_29-05-2022