ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (30/01/2022)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής:  30-01-2022

Level: I

Αγωνάρχης: Παύλος Λεονταρίδης

Δ/ντής Αγώνα: Δημήτριος Χατζηπροδρόμου

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 102+

Τα στάδια του αγώνα: Stages_30-01-2022

Εγγραφή στον αγώνα: january-level-1-sunday-match/

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall_30-01-2022

Ανά Στάδιο: By Stage_30-01-2022