ΕΛΠΣ – LEVEL I Handgun – (30/04/2023)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής: 30-04-2023

Level: I

Αγωνάρχης: Ιωάννης Πασχάλης

Δ/ντής Αγώνα: Δημήτριος Χατζηπροδρόμου

Στάδια: 6

Φυσίγγια: 108+

Τα στάδια του αγώνα: Stages_30-04-2023

Εγγραφή στον αγώνα: ELPS-APRIL-30-2023

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: Overall_30-04-2023

Ανά Στάδιο: By Stage_30-04-2023