ΕΛΠΣ – LEVEL I – PCC Match – (25/11/2023)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής: 25-11-2023

Level: I

Αγωνάρχης: Άγγελος Καρίσης

Δ/ντής Αγώνα: Χρήστος Ρωμανός

Στάδια: 2

Φυσίγγια: 39+

Τα στάδια του αγώνα: Stages 25-11-2023

Εγγραφή στον αγώνα: ELPS-NOVEMBER-25-2023

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά: PCC Overall_25-11-2023

Ανά Στάδιο: PCC By Stage_25-11-2023