ΕΛΠΣ – LEVEL II Handgun – Thessaloniki Oktoberfest 2020 (01/11/2020)

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”

Ημερομηνία διεξαγωγής PreMatch:  31-10-2020

Ημερομηνία διεξαγωγής Main Match:  01-11-2020

Level:

Αγωνάρχης: Παπαδόπουλος Βασίλειος

Δ/ντής Αγώνα: Εμμανουηλίδης Θεόδωρος

Στάδια: 10

Φυσίγγια: 183+

Τα στάδια του αγώνα: Stages-Oktoberfest

Εγγραφή στον αγώνα: thessaloniki-oktoberfest-2020

 

“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ”

Συνολικά:

Ανά Στάδιο: